Omsorgsfuld Pasning af Barnet Under 3 År

Danish Book

Fra bagsiden af denne bog:

At tilgodese barnets behov, er netop udgangspunket for mine beskrivelser og tanker omkring hvordan og hvorfor man arbejder med det lille barn under 3 år - vel vidende, at jeg, ved at tage udgangspunkt i barnets behov, ofte vil komme til at stå i skærende kontrast til det moderne samfunds behov og ønsker, og ind imellem også til forældrenes behov og ønsker.

Det 21. århundredes samfund lægger i et stort pres på mennesket, med lange arbejdsdage og meget fravær fra familie og hjem. Mange forældre ønsker at gøre karriere og skabe økonomisk tryghed og sikkerhed for deres familie, og ender derfor ofte i en for vor tid klassisk problematik: at stå med et barn man elsker, og meget gerne vil gøre noget for, på dene side; og på den anden side ens egne behov og samfundets krav. Deri ligger det dilemma, som den moderne familie sidder i...

Denne bog har indlæg fra forskellige mennesker, som på forskellig måde er knyttet til det lille barn. Det lille barn kan aldrig stå alene, men vil altid påvirke og påvirkes af hele samfundet. Vi har alle en barndom tilfælles.

Released Jan. 1, 2020

185 pages

$45

Forside: Omsorgsfuld Pasning af det Lille Barn