E-book: “I haven er leg læring” (2012)

$10,00

E-book by Helle Heckmann.

 

SKU: Slow2 Category:

Description

”I haven er leg læring” (2012)
Af Helle Heckmann

Redigeret af: Sarah Mølbak Hansen og Anna Fasting.
Fotos: www.dagslys.nu
Layout: SuzanneFog.dk

Gennem bogen opleves det, hvordan beskrivelserne er koblet tæt sammen med grundlaget for Rudolf Steiner-pædagogikken. Her er visuelle eksempler på hvordan børn, børneleg/ børns kompetencer plejes og næres gennem de grundlæggende principper, denne pædagogik bygger på. Der er rig mulighed for ”børns efterligning” i form af de forskellige konkrete opgaver i en have, hvor de voksne som gode rollemodeller arbejder aktivt med at pleje havens forskellige rum. Her skal sås, plantes, vandes, luges beskæres, høstes; alt efter årstiden. Bogens beskrivelser af havens muligheder parres med iagttagelser af, hvordan det lille barn udfolder sig på forskellige alderstrin mht. at medleve og efterligne den voksnes mange gøremål.

Haven hjælper os til at forstå, at verden er god, og at livet leves bedst i nuet for børn.

På basis af 25 års erfaring forstår Helle Heckmann haven som et mikrokosmos, der spejler makrokosmos, hvor alle livets faser kommer til udtryk gennem de skiftende årstider. Et uderum, hvor det 1-6-årige barn med hele sit sanseapparat møder og lærer livet at kende i den daglige kontakt med det organiske og arbejdsomme liv, der hersker der, og altid er i en forvandlingsproces. Den lille spire, der gradvist vokser, og til sidst kan høstes som afgrøden, der skal spises i fællesskab. Larven i puppen, der en tidlig sommerdag er blevet til en sommerfugl.
Haven beskrives indgående som et kultiveringsrum for den voksne pædagog og læringsrum for barnet: Gennem iagttagelsen af den voksnes arbejde med at passe og pleje vækster og dyr i haven, lærer barnet via legens efterligning af den voksnes nyttige og meningsfulde handlinger livet at kende gennem egne erfaringer. Og via den voksne iagttagelse af det legende barn kan haven gradvist opbygges og forvandles, så den fortløbende kan være præcis det læringsrum, der bedst skaber ramme om barnets udvikling. Haven beskrives således som et levende, organisk helhedsrum, der danner klangbund for alle de processer, det 1-6-årige barn skal igennem for at kunne blive klar til at gå videre ud i livet med det allervigtigste i bagagen: en indre forståelse af sig selv som hørende hjemme i en verden, der aktivt kan gribes ind i, formes og forvandles.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “E-book: “I haven er leg læring” (2012)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *